چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
 

سلام .
راستش خودم هم دلم برای اینجا تنگ شده است .
باید فکری برای این دلتنگی بکنم .

 

pink film

پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦
 

با تو متولد می شوم ، با چند قرن پس و پيش !

pink film

دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
 

چند ثانيه ای از مدت قراردادمان که می گذرد ، با ديوار صحبت می کنم ، آنوقت مثل هميشه ، خانمی ات گل می کند و ليست مواد غذای را برايم می پيچی !!!

... مگر می شود بيش از ۶۰ ثانيه قهر کرد ! ...

pink film

جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
 

                                          حیاط خانه پدری مان

pink film

سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
 

                                       مقرب - دختری که وقتی عکسش را برایش بردم خیلی خوشحال شد .روستای گوراب زرمیخ . صومعه سرا        

pink film

پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
 

                      بدون شرح       

pink film

شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦
 

                            مرداب انزلی 86.6.2    

pink film

یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
 

                           ارتفاعات تالش

pink film

شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
 

اتاقمان را عوض می کنيم تا لبخندهای تو آسان تر به سکوت و ستاره ربط پيدا کند !

... نگران من نباش . من پاسبخش تمام ستاره های آسمانم ! ...

pink film

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
 

گاهی وقتها به نظر می رسد ، تمام مردم شهر دوقولوهای بيشماری هستند که يکديگر را نمی شناسند !

... نفس کشيدن تنها وجه شباهت آنان است ...

 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]