چيزی ميان ۲ فريم

پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٢
 

قيافه يه عکاس بايد ديدنی باشه ، وقتيکه تو سايت ، و تو ليست پذيرفته شدگان مسابقه بين الملی عکس دنبال اسمش ميگرده و پيداش نميکنه !!

...

بايد تلاشم رو بيشتر کنم.

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]