چيزی ميان ۲ فريم

پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٢
 

 يه نمايشگاه عکس بود که فرصت نکردم برم ، اما عکسهارو تو سايت http://www.photoagency-ir.com/ ديدم. خيلی خوب و قوی بودن .اميدوارم مسائل حاشيه ای اين نمايشگاهها برطرف بشه تا همه عکاسان علاقه مند شرکت کنند. توان عکاسی بچه های ما خيلی بالاتر از اينهاست.

اوه ساعت ۵/۴ شد...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]