چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
 

عکاس زندگی ،

عکاسيه که عکسهاش ، بدون فوکوس کردن،

نت نت باشن.

بايد فاصله های زندگی رو حس کرد.

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]