چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳
 

يه جورايی ، به دلم حسوديم ميشه . آخه دوربين ديجيتال گرفته و ميخاد فيلم سياه و سفيد رو  بذاره کنار. ميگه : دنيا با چشمهای ما آدمها ، متولد ميشه . ۸۳ رو رنگی کار کن

 ... صبح که از خواب بيدار ميشم ، کلی فيلم سياه و سفيد دارم که بايد ظهورشون کنم . 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]