چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۳
 

اسکناسهای نو رو تو کيفم ميذارم و سفر م رو شروع ميکنم...

ايکاش ميشد توی اين سفر ، قلبم رو جائی بذارم ، دور از دلواپسی هام ، و اندوه سنگين خودم رو تا ابد زندونی  نگاهی کنم که تا افق بی انتهاست....

 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]