چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۳
 

ديد و بازديدهای عيد  يه حسن جالب داره ، اينکه ميشه متوجه يه سری تغييرات شد: بعضی فاميلا تکراری اند ، با ديالوگهای هميشگی - البته اونهائی که حرفهای سياسی ميزدن ، جاشون رو با بقيه عوض کردن ، انگار فهميدن سياست رفقای آدم رو از آدم ميگيره ـ بعضی هاشون کلاس ميذارن و با ۲۰۶ ميان، بعضی هاشون هم هنوز اون صداقت هميشگی رو دارن و مثل هميشه مزه لبخنداشون تا عيد سال ديگه موندنیيه ،  چند تائی  هم قاطی مرغا شدن ...

پس چرا اونی که بايد می اومد، نيومد؟

... صدای آيفون خوشحالم ميکنه ! ... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]