چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۳
 

لبه تيز تيغ رو ، زير شاهرگ دستم ، حس ميکنم . کافيه يه نفس عميق بکشم و دستم رو شل کنم .

... ديشب يه آدم مثبت ، با يه پيشنهاد مثبت تر ، تمام بدنم رو شل کرد!... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]