چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۳
 

وقتی درب صندوق پستی م  رو باز کردم ، از ايرونی بودن   خودم بدم اومد.يه پاکت بزرگ۳۰X۴۰  رو که معلوم بود محتوی عکسهامه، بصورت وحشيانه ای توی صندوق پستی  چپونده بودن. بسختی پاکت رو در آوردم و متوجه شدم که از لهستان پست شده . عکسهام بکلی شکسته شده بود ، انگار کسی خودم رو مچاله کرده باشه...

... فقط ديدن اسمم توی کاتالوگ نمايشگاه بود ، که آرومم کرد...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]