چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۳
 

با وجود اينکه می دونم بايد خيلی از شماره تلفنهای تقويم سال قبل رو ، قبل از نوشتن توی تقويم جيبی سال جديد حذف کنم ، بازم مينويسمشون .

... از تکرار بيهوده اين کار لذت ميبرم...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]