چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۳
 

فريم های ذهن آشفته من زده نميشه ، انگشتهای نترس تو رو ميخواد، حتی اگه بلد باشن فقط سه تا نقطه رو روی اون کيبورد لعنتی بزنن !

...وقتی به اين فکر ميکنم که خط از بی نهايت نقطه تشکيل شده ، راضی ميشم...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]