چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۳
 

تو با من اومدی کنار ، يا من اومدم کنارتو ؟

... بنظرم ، کناره های عکسهای قديمی منه که جويده ميشه ! ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]