چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۳
 

چک و سفته هام داره برگشت ميخوره.

... بدهکاريهای قلبم تموم شدنی نيست ... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]