چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳
 

نوار قلبی م  رو هيج دکتری نمی تونه بخونه .

... و تو برام CD های عاشقونه می آری...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]