چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
 

ببين ، من به حقوق مربوط به سوژه عکس ، کاملا آگاهم .حتی سالهاست که از حق خودم هم گذشتم .فکر ميکنی برای چی عکاس دوره گرد  شدم . پس برام فلسفه نباف !

... سطل ذباله کجاست ؟ ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]