چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۳
 

آهسته بين  فريم های ذهن من می لغزی ، بی آنکه پرسشی بيافرينی.

... لااقل حرکت نکن ،  محو ميشی ! ...  

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]