چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

وقتی دلگير ميشم ، حياط خونه مون  آتليه م ميشه و مادرم دستيارم . سئوالات مکررش ذهنم رو موقع عکاسی باز ميکنه و روياهام رو توی عکسهای انتزاعی ی  که ميگيرم ، حقيقی تر نشون ميده .

... مادرم بهترين دستيار بدترين عکاس جهانه ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]