چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٢
 

کاش ميديدم چيست ؟

آنچه از نگاه تو

تا عمق وجودم جاريست .

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]