چيزی ميان ۲ فريم

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

باشد که تا بهار

آواز مهربان تو

بر زخم چهره ام

مرهمی شود

ولبانم

با سلامهای تو ،  انسان !

...  مرا به عشق ببخش  ...

 

                                                                                  

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]