چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

پسر ، برو ببين لوله کش چيزی نمی خواد...

- اين پمپی که دارم براتون نصب می کنم ، کارش خيلی درسته ، ديگه مشکل فشار آب ندارين ، آبگرمکن تون هم سه سوته روشن ميشه ،البته لوله های آب خونه تون بايد عوض شه ، قديمييه ، جرم گرفته ، ... حواست با منه ؟ .......................................

 

نه مادر ، دکتر ميگه اگه سوت بزنی مشکل فشار خونت حل ميشه . ولی نفهميدم چرا در مورد لوله های آب حرف ميزد.

... باشه . بيا قرصات رو بخور ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]