چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
 
دلواپس منی ؟
دلواپس دل من ؟

... نترس ، بگو ، دل شکستن که قتل نيست ! ...
pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]