چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
 

بيائيد

به خانه تکانی قلبها برويم ،

فرشهای ذهنمان را بشوئيم ،

و بگذاريم آفتاب عشق ،

گلخنده های روحمان را نوازش کند.

...

صبح زيبا تون بخير...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]