چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
 

تا بيای به خودت بجنبی ، ساعت شده ۵/۴ و بايد دوباره بری سرکار .

حتی لحظه ای فرصت نداری تا چشاتو رو هم بذاری ، بلکه اعداد و ارقام از کله ت بيرون بره .

....

امروز حادثه تلخی اتفاق افتاد ، وقتی برگشتم براتون مينويسم.

 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]