وقتی بنفشه هائی را که خريده بودی ، در گلدانهای روی تراس کاشتم ، کوچه های شهر راوی ی قصه های من و تو شدند .

... ما خستگی را به استراحت نمی فرستيم ! ...

/ 4 نظر / 6 بازدید
فروغ

ز ی ب ا بود مثل هميشه .

ع.ر

سلام جالب بود با يک شعر منتظر نظرت بودم موفق تر باشی