آره ، داشتم می گفتم ، خطوط و رنگ توی عکس خيلی مهم هستند.

... يه خط لب حرفه ای با يه روژ خوش رنگ ، ... چه دنيائی داره ... بی خيال دوربين ! ... 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهرداد

سلامی به گرميه صميميت... ممنون که به خانه من سر زدی... مثل اينکه به هنر عکاسی خيلی علاقمندی... اميدوارم تو اينکار موفق باشی... تا بعد...

...

..