تست

/ 5 نظر / 6 بازدید
cruxbird

سلام

olice

تصوير داريم ... صدا نع !

جف

سلام... جف بعد از چند وقت اومد اينجا. يه جورايی دلش برای عاشقانه های کوتاهت تنگ شده بود. گشادش کردی.ممنون. جف به روزه. به زی...

بهار

خوب اين اونوقت يعنی چی؟!