ديد و بازديدهای عيد  يه حسن جالب داره ، اينکه ميشه متوجه يه سری تغييرات شد: بعضی فاميلا تکراری اند ، با ديالوگهای هميشگی - البته اونهائی که حرفهای سياسی ميزدن ، جاشون رو با بقيه عوض کردن ، انگار فهميدن سياست رفقای آدم رو از آدم ميگيره ـ بعضی هاشون کلاس ميذارن و با ۲۰۶ ميان، بعضی هاشون هم هنوز اون صداقت هميشگی رو دارن و مثل هميشه مزه لبخنداشون تا عيد سال ديگه موندنیيه ،  چند تائی  هم قاطی مرغا شدن ...

پس چرا اونی که بايد می اومد، نيومد؟

... صدای آيفون خوشحالم ميکنه ! ... 

/ 2 نظر / 2 بازدید
DesDinova

بسی فيض بردم ... خوب مينويسی .... (احساس کردم استاد زبان و ادبياتم) .... حتی لوگوت هم قشنگه ... البت که آدم عکاس جماعت باذوقه ...

ترنم

بابا هندونه !