ببين ، من به حقوق مربوط به سوژه عکس ، کاملا آگاهم .حتی سالهاست که از حق خودم هم گذشتم .فکر ميکنی برای چی عکاس دوره گرد  شدم . پس برام فلسفه نباف !

... سطل ذباله کجاست ؟ ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
nell

satle zobale\?|||???????? haminjast cheshato khub va kon mibini dari tush parse mizani

..

همون جا خوب نگاه کن