من قبل از آنکه راه رفتن را ياد بگيرم ، شنا کردن را می دانستم !!

... بگذريم ...

/ 6 نظر / 7 بازدید
راشنو

ديدن رو چی؟از کی آب ديدی؟

ميترا

پس دیگه نگران غرق شدن نیستی؟؟ نو شته هات جذاب و دل آهنگ است! پس بنوس از دل +دل تنگی منتظر هستیم .

بهار

دلم براي خودم تنگ مي شود آري هميشه بي خبر از حال خويشتن بودم بلاگ قشنگی داری ! خوشحال می شم به من هم سر بزنی به امید دیدار

la reina

هميشه عاشقان شناگران ماهری هستند!