۳ .

تو تنهاترين پرنده دست آموز منی و من ، بی رقيب ترين پرنده شکاری تو !

/ 3 نظر / 5 بازدید
سينا

صنما تو همچو صيدی من اسير تو چو آهو به جهان که ديد صيدی که بترسد از رهايی مثل هميشه کوتاه زيبا موفق باشی

جوجو

عجب زندگی پر تفاهمی