گاهي وقتها فكر مي كنم كه بايد در كارم سختگير تر باشم .
... اما نمي شود ، ميز كارم با لبخند هاي تو عجين شده است . خوش بحال مشتريان ...

/ 4 نظر / 5 بازدید
پوريا

کارت رو با احساساتت قاطی نکن. خوب نيست

کيا

زندگی طراوت بودن توست بی آنکه بخواهی و خيرگی نگاه تو بی آنکه بپرسی. به من بگو تو را برای که ساخته اند؟ خوشحالم که می نويسی. تا بعد

ميترا

در کارت کوهی در راهت گلی در میان کار و گل کوشا باش موفق باشی تبر یک به این همه احساس.

زروان

آدرستو بده ما هم مشتري بشيم پس!!! موفق باشي!!!