نور ، رنگ ، کنتراست ، ترکيب بندی ... حتی نگاه کنجکاوانه تو هم  ديگه برام اهميتی نداره.

... از کادر دوربينم برو بيرون ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
mohammad javad tavvaf

سلام... ای دی من رنگين کمان است .. اون يکی ای دی کار نمی کند .. ايميل شما را دريافت کردم .. با شما تماس خواهم گرفت .. راستی به شما حسوديم می شود...

..

چشم ..