من عاشق << کنتاکت >> های توام.

... توش يه عالمه عکس خوب ميشه پيدا کرد ! ...

/ 4 نظر / 2 بازدید
می نا

این یکی که چه عرض کنم ، رفیقمون کلکم اجمعین حرفه ای ین!

لیلا

رولشون کن چند بار رول رو باز و بسته کن تعداد عکسهای خوب و نظرت عوض می شه !

عکاس کوچولو

هر وقت عکس خوب پيدا کردی به ما هم نشون بده!!!