بسادگی يک برگ ، از خطوط باد می گذری . راستی اهل کدام شاخه تنومندی که اينچنين هزاران نقطه سبز اوج را می جوئی ؟ 

... در تو بهار می شوم ...

/ 2 نظر / 6 بازدید
نوشين

اکنون اتاقم پر از تنهايی است و تک ضربه های ساعت روی ديوار برايم شعر رفتن را می خواند . سلام . مطالبتون واقعا زيباست ٬ خيلی لذت بردم . خوشحال می شم به منم سر بزنی

پرستوی مهاجر (صدف)

در تو بهار می شوم .... و می شکفم!