با احتياطي اعجاب انگيز ، تمام گلهاي شقايقي را كه از دشتهاي تالش چيده بودم و تا به امروز لاي كتابهاي شعرم مانده و خشك شده بود را به ديوار اتاقم مي چسبانم . كنار پرتره تو كه با آن نگاه اعجاب انگيزترش ، همه را مبهوت مي كند!!

... صد البته سر قولم هستم كه بايد ترا ميهمان آن دشت رويائي كنم ...

/ 3 نظر / 6 بازدید
la reina

خوشا به حال او که ميهمان آن دشت رويايی است!

مریم بانو

گلای دشت رویایی واقعی می خشکن باید ذهنی باشه