تو اونقدر بزرگی که نمی دونم در چه سايزی بايد چاپت کنم .

... !!! ...

/ 4 نظر / 2 بازدید
ن.ت.خ

تو اونقد بزرگی که تو «کاش» دلم جا نمی‌شی.

shiton balla

منظورت کيه يا چيه ؟؟ IQمن خيلی پائينه !!!

می شناسی

مگه قراره چاپش کنی ؟