اتاقمان را عوض می کنيم تا لبخندهای تو آسان تر به سکوت و ستاره ربط پيدا کند !

... نگران من نباش . من پاسبخش تمام ستاره های آسمانم ! ...

/ 5 نظر / 15 بازدید
پريسا

سلام منم و عشق عکاسی و ..... قشنگ مينويسی تو وبم منتظرتم لينکت هم کردم

elli

سلام رفيق :) ما خوشمان آمد.

سان

ستاره های ولی هميشه قدر اين پاس بخشی رو نميدونن!

كيا

عكسي برايمان بگذار