لباسام برام تنگ شده .

... دل تو چی ؟! ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
آلیوس ماکسیموس

خوب برای لباسهات بزرگ شدی! اگه دل اون برات تنگ نشه يا دلش خيلی بزرگه يا جای شما تو دلش همونه که بوده!‌

..

دل تو برای من تنگ شده؟ منظورت اينه؟ قيمت يه دلم تنگ شده چنده؟