بوی افطار عشق را می دهی !

... ترا با گرسنگی ی کودکانه می خورم ...

/ 6 نظر / 6 بازدید
جف

سلام... چيز عزيز... جف بارها گفته و بار دگر هم می گويد: که من هلاک اين عاشقانه های آرام توام. خوشا به حال اون کسی که اينارو براش خرج می کنی. جف به روزه... به زی...

بعد که سير شدی ؟!!!

نهال

حضور من اینجا برگی ست....که از درخت ...با وزن من می افتد ...حضور من اینجا ...غیبت تو در اینجاست.... درخت گندم جوانه زد............. درخت گندم 7 هر ماه به روز می شود...