حساب فريم های مرا خوب ميدانی ! آشپزی ات هم که عالی ست ! در عالم فيگوراتيو هم که نظير نداری ! راستی اسم کوچک تو چه بود ؟!

/ 6 نظر / 6 بازدید
سان

اسم رو فراموش کن!‌به اون فکر نکنم نيازی باشه با اين حساب!

سيد اميد محرم پور

زندگی پر است ار فريم های رويايی . بياييم قاب عکسی کوچک از يک رويا هر چند نا چيز . به دنيا بنمايانيم. و .... تو ميتوانی.... به همه نشان بده....رويای فريم هايت را........

مهدی

يه سر بزن خوشحال ميشم بلاگ قشنگی هم داری

..........

در من و او غير حق چيزی نبود فرقی انديشيدم و باطل شدم....

کوير

کلاس اول ابتدايی بودم. همه خود را با صدای بلند معرفی کردند. من هم بلند گفتم م...گ...!! معلم گفت اسم کوچکت چه بود؟ گفتم اسم کوچک ندارم!!! معلم فقط لبخند زد. من بعدا فهميدم که اسم کوچک چيست.

پرستوی مهاجر (صدف)

راستی اسم کوچک تو چه بود؟!... به گمانم آن را پای درخت بيدمجنون جا گذاشته ايم!