آهسته بين  فريم های ذهن من می لغزی ، بی آنکه پرسشی بيافرينی.

... لااقل حرکت نکن ،  محو ميشی ! ...  

/ 4 نظر / 2 بازدید
?

حرکت نمی کنه ؛تا محو بشه .

pinkfilm

من سرعت دوربينم رو با سرعت ضربان قلبم ميزون ميکنم ، اگه حرکت کنی محو ميشی . اين قانون عکاسيه !

mohem nist

پس فريم های تو هم روی هم کپه شده اند...

..

بذار حرکت کنه اگه نه مرداب میشه ....