به تابلوی رنگ روغن ديوار خانه مان خيره می شوم . بالرينی که بند کفشهايش را محکم ميکند و مادام سلينو که منتظر شنيدن پيغامی ست . 

/ 1 نظر / 5 بازدید
تداعي

خسته نباشي.سفر خوش گذشت؟