۱ .

چند قطره باران ، پيش از آنکه ناپديد شوند ، خوش و خندان با سرشاخه های درخت گپ می زدند.

... چترت را فراموش نکنی عزيزم ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
تداعی

ببار سرشار مرا چتری بس که بسته نگاهش دارم...