قهر های عاشقانه ات ، صبح را شرمنده می کند !

... روزت مبارک ...

/ 5 نظر / 6 بازدید
ميترا

و احساس روح نواز تو او را شرمنده ميکند.

ميترا

تصحيح ميکنم و احساس روح نواز تو شب را شرمنده ميکند