با احترام زياد و اشكي پنهان ،‌ قدري از شاخه هاي تنومدش را كوتاه كردم .

... ريشه هاي كودكي ام هنور با آن درخت كاج حياط خانه مان همسايه است ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
cruxbird

be sun