دستهايم کوتاه نيست .

... ترا شاخه هائی بلند داده اند ... 

/ 4 نظر / 2 بازدید
شاهد موسوي غروي

و شکوه اين مجادله به بالاتر دست بردن است، نه به رسيدن... من از طريق وبلاگ موازی با وبلاگ شما آشنا شدم، هم‌دانشگاهی آقا وحيدم(البته خيلی کوچکتر) ايشون منو ميشناسن

كيا

تاک حقيقی مرا ريشه ای ايست در آسمان و شاخه هايش مرهمی ايست بر لبانم .... بوی سيب تازه می آيد.....

..

برای چيدن سيب / تنها دست کافی نيست / بايد / عاشق / بود ......