وقتی درب صندوق پستی م  رو باز کردم ، از ايرونی بودن   خودم بدم اومد.يه پاکت بزرگ۳۰X۴۰  رو که معلوم بود محتوی عکسهامه، بصورت وحشيانه ای توی صندوق پستی  چپونده بودن. بسختی پاکت رو در آوردم و متوجه شدم که از لهستان پست شده . عکسهام بکلی شکسته شده بود ، انگار کسی خودم رو مچاله کرده باشه...

... فقط ديدن اسمم توی کاتالوگ نمايشگاه بود ، که آرومم کرد...

/ 2 نظر / 2 بازدید
...

همين هم خودش کليه نه؟

سارا

قشنگه: " بگو اتفاق ، ما می افتیم ! " عیدی !