لبخندهايمان را  - مساوی -  به سفره شام  می کشانيم .

... يک رژيم غذائی منحصر به فرد ! ... 

/ 6 نظر / 7 بازدید
جوجو

رژیم جالبی بود .پیش کدوم دکتر تغذیه رفتین؟

دختر باران

ميشه يه تونل به از سرزمينم به سرزمين شما بزنم؟؟؟

هليا

mesle hamishe delkhor amma raziam !!!

مسافر

چه سيستمی کارت درست .بمن هم سر بزن شاید وب لاگم بهتر شد.