لبخند های قديمی تو    -   فيگورهای عکاسی من .

                                   با نگاه تلخ دوماد چه بايد کرد.

                           ... چرا گفتی که من بيام؟ اينهمه عکاس ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
Sahar

Sallam!khoshbakhtaneh inja hame chiz moratabe passagehat kheyli ghashange behet tabrik migam Gl(good luck)%%-i