بيش از ۱۵۰ عکس رو روی کف سالن چيده بودن . وقتی گروه داوری تکميل شد شروع به انتخاب عکسها کرديم . برای من که هميشه با ديد انتقادی به مسئله عاشورا نگاه ميکنم ، داوری مسابقه ای با همين مضمون خيلی جالب بود . می تونستم خيلی راحت عکسهائی رو که با ذهنييتم سازگار نبودن ، کنار بذارم . به خودم گفتم : ترکيب بندی ، کنتراست ، رنگ و مفهوم رو فراموش نکن .مگه همه از زاويه ديد تو به دنيا نگاه ميکنن؟ عکسی رو انتخاب کن که مشخصه های يه عکس خوب رو داشته باشه .وقتی به عکسها نگاه ميکردم ، متوجه ذهن فعال بعضی از عکاسا شدم . توشون ميشد عکسهای خوبی پيدا کرد .بعضی هاشون خيلی شتابزده عکاسی کرده بودن و اين باعث شده بود که از مفهوم و کادربندی خوب ،فاصله بگيرن.عکسها از لحاظ ديد بصری در حد فوق العاده ای نبودن ، اما برای بچه های هنرجو که قدمهای اوليه رو بر ميداشتن ، کافی بود...يه بار ديگه به عکس برگزيده نگاه کردم، هجوم سايه های زنجير زنان روی کف آسفالت و نگاه مضطرب بچه ای که با لباس عزاداری در گوشه پائين کادر قرار داشت . انگار ذهنييتم ، عينی شده بود.

...آيا عاشورا چيزی جز سايه ای از يک تراژدی نيست؟...

( زمان نمايشگاه : ۱۷ فروردين ، خاتم الانبياء )

 

/ 0 نظر / 2 بازدید